HOME KONVENT

Nieuwe website in aantocht!

Intussentijd kun je deze oude website bekijken!

Wat is het Home Konvent?

Het Home Konvent (HK) is de overkoepelende organisatie boven de individuele homes.

Maandelijks vindt er een IHR (InterHomeRaad) plaats, waarbij de Dienst Huisvesting ook aanwezig is. Daar worden infrastructuurproblemen aangekaart en worden er overkoepelende activiteiten georganiseerd (bijvoorbeeld het galabal, Inter Homesvoetbal, etc.). In het algemeen worden zaken op een hoger en uitgebreider niveau besproken dan van de individuele homes.

HK Centraal vormt het dagelijks bestuur en is een aanspreekpunt voor de homeraden van de individuele homes.